phụ nữ cảm nhận kinh nguyệt thế nào

Những biểu hiện lạ trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ

Mắt bão. Bạn thở phào vì dường như những ngày “đèn đỏ” đã qua. Lượng kinh nguyệt ít dần khiến bạn cảm thấy vui mừng và tất nhiên, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Người ta vẫn nói “đến ngày” nhưng thực ra những biểu hiện “lạ” nào giúp khẳng định điều đó? Hãy tham